* dwmstatus for OpenBSD
    
  URI git clone git://git.codevoid.de/dwmstatus-sdk
  DIR Log
  DIR Files
  DIR Refs
  DIR LICENSE
    ---
    Date       Commit message                  Author
  DIR 2019-11-04 18:33 moving things into the right ifdef        Stefan Hagen
  DIR 2019-11-04 17:26 limited linux support              Stefan Hagen
  DIR 2019-11-03 19:42 make status a little smaller           Stefan Hagen
  DIR 2019-11-03 18:21 ugly disk space display             Stefan Hagen
  DIR 2019-04-28 07:02 Add FanRPM and cleanup              Stefan Hagen
  DIR 2019-04-27 09:52 Add CPU temperature sensor reading        Stefan Hagen
  DIR 2018-11-24 18:50 Update 2018-11-24 19:50 OpenBSD/amd64      Stefan Hagen
  DIR 2018-11-23 19:24 Update 2018-11-23 20:24 OpenBSD/amd64      Stefan Hagen
  DIR 2018-11-23 18:45 Update 2018-11-23 19:45 OpenBSD/amd64      Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 20:56 Update 2018-11-13 21:56 OpenBSD/amd64      Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 20:41 Update 2018-11-13 21:41 OpenBSD/amd64      Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 16:05 Style changes                  Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 16:01 Fix warning text assignment           Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 15:27 okay... one linux ifdef.             Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 15:26 Remove FreeBSD ifdef               Stefan Hagen
  DIR 2018-11-13 13:48 Bye Bye FreeBSD, Hello OpenBSD.         Stefan Hagen
  DIR 2018-06-04 07:32 ifdef __FreeBSD__ and Linux           Stefan Hagen
  DIR 2018-06-03 11:10 Remove redundant smprintf + low disk space war… Stefan Hagen
  DIR 2018-06-03 10:34 Update timing                  Stefan Hagen
  DIR 2018-06-03 10:03 remove unneeded files, add getfreespace()    Stefan Hagen
  DIR 2018-05-23 20:15 Add cpufreq                   Stefan Hagen
  DIR 2018-05-21 09:07 Adding back the loadavg (5 min only)       Stefan Hagen
  DIR 2018-05-21 09:02 Adding USR1 signal handler to force update sta… Stefan Hagen
  DIR 2018-05-21 07:03 Add volume via mixer device           Stefan Hagen
  DIR 2018-05-20 21:21 Add todo list                  Stefan Hagen
  DIR 2018-05-20 20:33 Retab (argh, tabs)                Stefan Hagen
  DIR 2018-05-20 20:26 sysctl interface - first version         Stefan Hagen
  DIR 2018-05-20 14:41 Add FreeBSD INCS/LIBS in config.mk        Stefan Hagen
  DIR 2017-09-10 17:29 No object files in source repositories.     Christoph Lohmann
  DIR 2017-09-10 17:28 Initial commit.                 Christoph Lohmann
    
 TEXT Atom feed